Warszawa - 30 WRZEŚNIA 2017

ul. Domaniewska 37 (budynek Zepter) firma ITP S.A.

Na zaproszenie firmy ITP S.A. do Polski przyjeżdża światowej sławy specjalista - Doktor Mark Berman, wykorzystujący w swojej praktyce lekarskiej komórki macierzyste pozyskiwane z tkanki tłuszczowej. Podczas całego dnia warsztatu Doktor zaprezentuje na żywo dwie procedury zabiegowe pobrania tkanki tłuszczowej, selekcji komórek macierzystych i implementacji z wykorzystaniem technologii Adivive i Celltibator.

Adivive

Adivive to urządzenie, które umożliwia pobranie i podanie tkanki tłuszczowej w zamkniętej sterylnej procedurze. Produktem końcowym Adivive jest wysokoskoncentrowany materiał: młode komórki tłuszczowe z komórkami macierzystymi. Wszystko to wpływa na maksymalne bezpieczeństwo zabiegów i wysoki wskaźnik przeżywalności przeszczepionej tkanki.

Celltibator

Celltibator jest urządzeniem sprzężonym z Adivive, które służy odpowiedniej obróbce enzymatycznej tkanki tłuszczowej, tak by uzyskać wysokiej jakości komórki macierzyste, które mogą być wykorzystane samoistnie lub umożliwia wzbogacenie tkanki tłuszczowej o dodatkową porcję w procedurze lipotransferu.
parallax background

Dr Mark Berman

lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii plastycznej i chirurgii z wykorzystaniem komórek macierzystych. Praktykuje w Beverly Hills i w Rancho Mirage w Californii. W 2010 był Prezesem American Academy of Cosmetic Surgery. Aktualnie jest również wykładowcą klinicznym w zakresie chirurgii plastycznej twarzy na University of Southern California. Jest znanym pionierem w dziedzinie przeszczepów tkanki tłuszczowej, w swoich pracach badawczych zwraca szczególną uwagę na istotę utraty tkanki tłuszczowej w procesie starzenia się twarzy i możliwości przywracania jej naturalnej objętości w trójwymiarowym zakresie. W 2011 roku razem z Doktorem Eliotem Landerem otworzył California Stem Cell Treatment Center, które stało się centrum badawczym korzyści płynących z wykorzystania tkanki tłuszczowej i stromal vascular fraction SVF (komórki macierzyste, preadipocyty). Kolejnym krokiem było stworzenie projektu Cell Surgical Network – zrzeszającego specjalistów i szerzące wiedze o chirurgii wykorzystującej komórki macierzyste na całym świecie. Dzięki bogatym doświadczeniom własnym, Doktora Eliota Landera, a także specjalistów z całego świata stworzyli publikację Stem Cell Revolution, mówiącą o możliwościach wykorzystania komórek macierzystych w różnych dziedzinach medycyny, do wglądu na stronie: www.stemcellrevolution.com

Program wydarzenia


9:30 – 10:00

Przybycie, potwierdzenie listy obecności, powitalna kawa


10:00 – 11:00

Wykład teoretyczny Doktora Marka Bermana, Wstęp do procedury pozyskania komórek macierzystych z tkanki tłuszczowej


11:00 – 13:00

I Procedura, pozyskanie tkanki tłuszczowej, obróbka enzymatyczna, implementacja – transmisja, omówienie i konsultacje z Doktorem Markiem Bermanem


13:00 – 14:00

Przerwa lunchowa


14:00 – 16:00

II Procedura, pozyskanie tkanki tłuszczowej, obróbka enzymatyczna, implementacja – transmisja, omówienie i konsultacje z Doktorem Markiem Bermanem


16:15

Zakończenie

parallax background

REJESTRACJA

Udział w wydarzeniu jest BEZPŁATNY dla lekarzy, warunkiem udziału jest uprzednia rejestracja poprzez formularz rejestracyjny.


Rejestracja niedostępna


 

Organizator


ITP
ITP S.A. jest czołowym dostawcą opatentowanych technologii laserowych i medycznych na rynek polski i zagraniczny. Zostaliśmy wybrani oficjalnym dystrybutorem najlepszych na świecie marek produkujących sprzęt do medycyny estetycznej, sektora medycznego oraz wellness. Dostarczamy innowacyjne technologie spełniające najwyższe normy jakości i bezpieczeństwa. Wraz z naszymi Klientami wyznaczamy najwyższe standardy usług na rynku polskim.
ITP Surgical
ITP SURGICAL jako dywizja ITP S.A., w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku, skupia i dostarcza na rynek polski technologie dedykowane różnym specjalizacjom medycyny, m.in. chirurgii, chirurgii plastycznej, chirurgii naczyniowej dermatologii, ginekologii, urologii, laryngologii i ortopedii. Oferuje rozwiązania czołowych producentów, kierując się najwyższymi standardami bezpieczeństwa i jakości, współtworząc z Klientami zupełnie nowy standard technologiczny na rynku medycznym.

PARTNERZY MEDIALNI


Dane kontaktowe


ITP S.A.
ul. Domaniewska 37
02-672 Warszawa

tel. +48 722 008 002
e-mail: itp@itpsa.pl

W przypadku jakichkolwiek pytań
organizacyjnych prosimy o kontakt:

Katarzyna Wasilewska - Koordynator Marketingu
tel. +48 605 500 808
e-mail: wasilewska@itpsa.pl