Warszawa - 8 MARCA 2018

Centrum Edukacyjne Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny SPZOZ
ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25, Warszawa

Na zaproszenie firmy ITP S.A. do Polski przyjeżdża światowej sławy specjalista - Doktor Mark Berman, wykorzystujący w swojej praktyce lekarskiej komórki macierzyste pozyskiwane z tkanki tłuszczowej. Podczas całego dnia warsztatu Doktor zaprezentuje na żywo procedurę zabiegową pobrania tkanki tłuszczowej, selekcji komórek macierzystych i implementacji z wykorzystaniem technologii Adivive i Celltibator.

Adivive

Adivive to urządzenie, które umożliwia pobranie i podanie tkanki tłuszczowej w zamkniętej sterylnej procedurze. Produktem końcowym Adivive jest wysokoskoncentrowany materiał: młode komórki tłuszczowe z komórkami macierzystymi. Wszystko to wpływa na maksymalne bezpieczeństwo zabiegów i wysoki wskaźnik przeżywalności przeszczepionej tkanki.

Celltibator

Celltibator jest urządzeniem sprzężonym z Adivive, które służy odpowiedniej obróbce enzymatycznej tkanki tłuszczowej, tak by uzyskać wysokiej jakości komórki macierzyste, które mogą być wykorzystane samoistnie lub umożliwia wzbogacenie tkanki tłuszczowej o dodatkową porcję w procedurze lipotransferu.
parallax background

Dr Mark Berman

lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii plastycznej i chirurgii z wykorzystaniem komórek macierzystych. Praktykuje w Beverly Hills i w Rancho Mirage w Californii. W 2010 był Prezesem American Academy of Cosmetic Surgery. Aktualnie jest również wykładowcą klinicznym w zakresie chirurgii plastycznej twarzy na University of Southern California. Jest znanym pionierem w dziedzinie przeszczepów tkanki tłuszczowej, w swoich pracach badawczych zwraca szczególną uwagę na istotę utraty tkanki tłuszczowej w procesie starzenia się twarzy i możliwości przywracania jej naturalnej objętości w trójwymiarowym zakresie. W 2011 roku razem z Doktorem Eliotem Landerem otworzył California Stem Cell Treatment Center, które stało się centrum badawczym korzyści płynących z wykorzystania tkanki tłuszczowej i stromal vascular fraction SVF (komórki macierzyste, preadipocyty). Kolejnym krokiem było stworzenie projektu Cell Surgical Network – zrzeszającego specjalistów i szerzące wiedze o chirurgii wykorzystującej komórki macierzyste na całym świecie. Dzięki bogatym doświadczeniom własnym, Doktora Eliota Landera, a także specjalistów z całego świata stworzyli publikację Stem Cell Revolution, mówiącą o możliwościach wykorzystania komórek macierzystych w różnych dziedzinach medycyny, do wglądu na stronie: www.stemcellrevolution.com

Program wydarzenia


9:30 – 10:00

Przybycie, potwierdzenie listy obecności, powitalna kawa


10:00 - 11:30

Wykład teoretyczny Doktora Marka Bermana, Wstęp do procedury pozyskania komórek macierzystych z tkanki tłuszczowej


11:30 - 13:30

I Procedura, pozyskanie tkanki tłuszczowej, obróbka enzymatyczna, implementacja – transmisja, omówienie i konsultacje z Doktorem Markiem Bermanem


13:30 - 14:30

Przerwa lunchowa


14:30 - 16:30

II Procedura, pozyskanie tkanki tłuszczowej, obróbka enzymatyczna, implementacja – transmisja, omówienie i konsultacje z Doktorem Markiem Bermanem


16:45

Zakończenie

parallax background

REJESTRACJA

Udział w wydarzeniu jest BEZPŁATNY dla lekarzy, warunkiem udziału jest uprzednia rejestracja poprzez formularz rejestracyjny.


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb wydarzenia 08.03.2018 r.
  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących wydarzenia 08.03.2018 r. drogą elektroniczną.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ITP S.A. (otrzymywanie informacji o najnowszych wydarzeniach oraz produktach firmy, w tym również badania naukowe i artykuły specjalistyczne).

   

  Organizator


  ITP
  ITP S.A. jest czołowym dostawcą opatentowanych technologii laserowych i medycznych na rynek polski i zagraniczny. Zostaliśmy wybrani oficjalnym dystrybutorem najlepszych na świecie marek produkujących sprzęt do medycyny estetycznej, sektora medycznego oraz wellness. Dostarczamy innowacyjne technologie spełniające najwyższe normy jakości i bezpieczeństwa. Wraz z naszymi Klientami wyznaczamy najwyższe standardy usług na rynku polskim.
  ITP Surgical
  ITP SURGICAL jako dywizja ITP S.A., w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku, skupia i dostarcza na rynek polski technologie dedykowane różnym specjalizacjom medycyny, m.in. chirurgii, chirurgii plastycznej, chirurgii naczyniowej dermatologii, ginekologii, urologii, laryngologii i ortopedii. Oferuje rozwiązania czołowych producentów, kierując się najwyższymi standardami bezpieczeństwa i jakości, współtworząc z Klientami zupełnie nowy standard technologiczny na rynku medycznym.
   

  Dane kontaktowe


  ITP S.A.
  ul. Domaniewska 37
  02-672 Warszawa

  tel. +48 722 008 002
  e-mail: itp@itpsa.pl

  W przypadku jakichkolwiek pytań
  organizacyjnych prosimy o kontakt:

  Katarzyna Wasilewska - Koordynator Marketingu
  tel. +48 605 500 808
  e-mail: wasilewska@itpsa.pl